WETTELIJKE INFORMATIE

 

Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden van deze site aandachtig te lezen voordat u de site bezoekt. Door deze site te gebruiken, accepteert u onvoorwaardelijk de algemene gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op deze site die volgens Frans recht wordt geëxploiteerd, evenals het charter inzake persoonsgegevens en het beleid inzake cookies die te vinden zijn op https://epiandco.com/

 

UITGEVER VAN DE SITE

 

TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE (« TSSE »)

Zone Industrielle et Portuaire, B.P. 32

F–67 390 Marckolsheim, Frankrijk

tel: +33 (0) 3 88 58 60 60

 

TSSE is een Société anonyme met kapitaal van € 82.846.464,00

Siret: 40313822500012  – APE: 1062Z

 

REDACTIONEEL VERANTWOORDELIJKE

 

Bertrand Huberty

TSSE

epiandco@tereos.com

 

AANSPRAKELIJKSHEIDSBEPERKING

 

De informatie die op deze site wordt vermeld, is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt periodiek bijgewerkt. Onnauwkeurigheden, omissies of hiaten kunnen echter niet volledig worden uitgesloten. Als u een hiaat, fout of storing constateert, verzoeken wij u dit te melden via het volgende e-mailadres epiandco@tereos.com met een zo precies mogelijke beschrijving (betreffende pagina, aanleiding, type computer en browser die gebruikt zijn…).

 

GESCHILLEN

 

Deze voorwaarden worden beheerst door Frans recht en elk bezwaar of geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering daarvan wordt exclusief voorgelegd aan de Handelsrechtbank van Parijs.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, retransmissie of publicatie, zelfs gedeeltelijk van verschillende elementen die opgenomen zijn op deze site, is strikt verboden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TSSE en vormt een strafbare vervalsing op grond van artikel L.3335-2 en volgende van de (Franse) Wet intellectueel eigendom.

 

HOST

 

Agence Lineal

https://lineal.fr/

19 Rue de Roubaix 59000 Lille, Frankrijk

Tel: 03 20 41 40 76

 

Op de servers van OVH SAS

www.ovh.com

2 rue Kellermann

59100 Roubaix, France

 

HYPERLINKS

 

TSSE kan op geen enkele manier controle uitoefenen op de sites die gelinkt zijn aan haar internetsites. TSSE is niet aansprakelijk en geeft geen garantie voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van enigerlei aard die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, met name voor informatie, producten of diensten die daarop worden aangeboden of voor enig gebruik van deze elementen.

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

 

TSSE wil graag uw commentaar en suggesties ontvangen. U kunt ons schrijven in het Frans of Engels via het volgende e-mailadres: epiandco@tereos.com