Impressum
Eigenaar van de website: TEREOS
Landbouwcoöperatie met variabel kapitaal
Handelsregister St.-Quentin D-407 948 926
Accreditatie N 2605
Intracommunautair btw-nummer FR 21 407 948 926
Maatschappelijke zetel
Rue de Senlis, 77230 Moussy-le-Vieux
tel. : +33 (0)3 88 58 60 60
Website: http://www.tereos.com
“E-mailadres van sitebeheerder:
epiandco@tereos.com”
Webhost: Agence Lineal
19 Rue de Roubaix, 59000 Lille, Frankrijk – +33 (0)3 20 41 40 76
Auteursrecht – Copyright – Merken
Deze website is de website van het merk Le Sauté végétal. De informatie op deze website is onderworpen aan het Franse recht. Bovendien kan de informatie technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. Daarom wordt er voor deze gegevens geen enkele expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook gegeven. Deze informatie is niet-contractueel en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door Tereos.
Door deze site te gebruiken erkent de bezoeker dat hij of zij de gelegenheid heeft gehad om van het voorafgaande op de hoogte te zijn. Alle inhoud, afbeeldingen, scripts, pictogrammen en geluidsmateriaal op deze site behoren tot het exclusieve eigendom van Tereos. Iedere vorm van gehele of gedeeltelijke productie, reproductie of weergave van deze site (aanwezige teksten, geluiden of afbeeldingen) is, op welke manier dan ook, niet toegestaan. Een persoon die op basis van het hiervoor genoemde inbreuk maakt op het exclusieve eigendom van Tereos, kan burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.
Het gebruik van de namen en/of logo’s van ‘Tereos’ en ‘Le Sauté végétal’, alsmede die van andere genoemde of aanwezige merken, ontwerpen en voorbeelden op deze site is, voor welk doel dan ook, niet toegestaan. Het is in het bijzonder niet toegestaan om deze gegevens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tereos te gebruiken voor reclamedoeleinden.
Tereos is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van ongelukken of nalatigheid waarvoor Tereos geen verantwoordelijkheid draagt. Tevens is Tereos niet aansprakelijk voor het niet-naleven van het door Tereos verstrekte advies aan de internetgebruiker, ongepast gedrag van de gebruiker of zijn of haar onjuiste interpretatie van het gebruik van de deze site.
De internetgebruiker en Tereos komen nadrukkelijk overeen dat geschillen waarover zij geen overeenstemming bereiken, worden voorgelegd aan de Franse rechtbank, het Tribunal de Commerce de PARIS.

© 2018 – Tereos, Alle rechten voorbehouden.